Ponožková výzva 2022

Tématem Ponožkové výzvy 2022, kterou vyhlásila mezinárodní organizace Down Syndrome International, je „What inclusion means“, tedy „Co znamená INKLUZE“.

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (UNCRPD) ve svých všeobecných zásadách vyzývá k jejich plné a efektivní účasti a začlenění do společnosti. Lidi s Downovým syndromem však stále narážejí na mnoho překážek a předsudků.


Inkluzivní vzdělávání podporuje rozmanitost studentů, kteří se učí být k sobě vzájemně tolerantnější. Pomáhá bořit předsudky a bariéry a umožňuje lidem se zdravotním postižením, kam zařazujeme i Downům syndrom, navázat přátelství na celý život.


Sport je nejlepší cesta k inkluzi, pomáhám nám vnímat jedinečnost každého z nás. Mnozí talentovaní a úspěšní sportovci s Downovým syndromem jsou důkazem toho, že zdravotní postižení nemusí být překážkou na cestě za úspěchem.


Inkluzivní zaměstnávání

I lidé s Downovým syndromem by chtěli pracovat, ale ne vždy tuto příležitost dostanou – a to je chyba! Každý by měl dostat příležitost pracovat, i kdyby jen na pár hodin. Výkon pracovníka s postižením pravděpodobně nebude na úrovni ostatních zaměstnanců, s tím musí zaměstnavatelé počítat. Bude však jedním z nejupřímnějších a nejloajálnějších zaměstnanců a jeho pozitivní vliv může mít mnohem větší cenu.