Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) platí při nákupu v internetovém obchodě www.dedoles.cz, jehož provozovatelem je Dedoles, s. r. o., se sídlem Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO: 46 706 305, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka č. 81976/B, email: ahoj@dedoles.cz, kontaktní osoba: Jaroslav Chrapko.
 2. Obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím na straně druhé.
 3. Všechny smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s platnými právními předpisy na Slovensku.
 4. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem:
  č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů;
  č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů;
  č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů;
  č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu a o změně zákona 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 5. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.

II. Vymezení pojmů

 1. Spotřebitelskou smlouvou je každá smlouva bez ohledu na právní formu, kterou uzavírá dodavatel se spotřebitelem.
 2. Prodávajícím je společnost Dedoles, s. r. o., který provozuje internetový obchod. Jeho předmětem je prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu a je umístěn na internetové stránce www.dedoles.cz (dále jen „internetový obchod“).
 3. Kupujícím je zákazník, který na základě kupní smlouvy vstupuje do smluvního vztahu s prodávajícím.
 4. Zákazníkem našeho internetového obchodu může být každá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která projevila zájem nakupovat zboží v internetovém obchodě. Zákazníkem podle těchto obchodních podmínek se za určitých okolností rozumí i třetí osoba, kterou zákazník v závazné objednávce určí jako osobu, které má být objednané zboží odevzdáno (dále jen „oprávněná osoba“). Uvedení jména oprávněné osoby v závazné objednávce se považuje za její zplnomocnění k převzetí objednaného zboží.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující si vybere produkt na základě aktuální nabídky uveřejněné v internetovém obchodě, tento výběr potvrdí kliknutím na tlačítko „Vložit do košíku“, vyplní objednávkový formulář (e-mail, v případě zakoupení zboží doručovací adresu), zvolí si počet produktů (případně zpřesní parametry produktu) a zvolí způsob platby. Objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Při odeslání objednávky kupující potvrzuje aktivním zaškrtnutím, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.
 2. Návrhem k uzavření smlouvy je umístění nabízeného zboží v internetovém obchodě, smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Bez zbytečného odkladu vám po zpracování vaší objednávky na vámi zadanou e-mailovou adresu zašleme potvrzení o přijetí objednávky (akceptace objednávky), které obsahuje číslo objednávky, název a specifikaci zboží, údaj o ceně zboží a náklady na doručení (poštovné), způsob platby, údaj o předpokládané dodací lhůtě zboží, údaje o místě, kam má být zboží dodáno, údaje o prodávajícím, případně další informace. Doručením potvrzujícího e-mailu o přijetí a potvrzení vaší objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě, že máte u nás vytvořen účet, vaše objednávka bude zároveň archivována v sekci Moje objednávky, do které budete mít přístup jen vy po přihlášení. Na e-mailovou adresu kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány všechny další informace týkající se jeho objednávky.
 4. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována ve formě e-mailových zpráv.
 5. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu zboží dohodnutou v potvrzení objednávky včetně nákladů na doručení zboží (dále jen „kupní cena“ dobírkou v místě dodání zboží, nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky).
 6. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky, nejpozději však při převzetí zboží.
 7. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy vyplývají z těchto obchodních podmínek a kupující má vždy možnost před samotným odesláním objednávky tuto smlouvu zkontrolovat, případně ji opravit. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Pokud tomu nebrání okolnosti na straně prodávajícího ani kupujícího, je možné uzavřít smlouvu v jiném, pro obě strany srozumitelném jazyce.
 8. Provozovatel společně se zbožím dodá kupujícímu všechny náležité doklady, které se ke zboží vztahují: fakturu (daňový doklad), příp. záruční list (pokud jej výrobce poskytuje).
 9. V případě, že je k objednávce zvolený dárek, na který má Zákazník za splnění určitých podmínek nárok, vyhrazujeme si právo na změnu dárku podle aktuálních skladových zásob.
 10. Kupující může zrušit objednávku e-mailem nebo telefonicky, pokud ještě nebyla vyřízena. Chcete-li objednávku zrušit, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na tel. čísle +420 210 326 677.

IV. Cena

 1. Všechny ceny zboží a služeb jsou uváděny jako konečné, včetně odpovídající DPH ve výši stanovené platným právním předpisem (přesnou sazbu najdete vždy na faktuře), nezahrnují však cenu dodání zboží.
 2. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud u konkrétního výrobku není uvedeno jinak.
 3. Jakékoliv dodatečné slevy, které jsou poskytovány nad rámec slev uváděných u jednotlivých produktů na naší internetové stránce, individuální slevy pro zákazníky nebo slevy poskytované na základě spolupráce našeho internetového obchodu s třetími stranami, nejsou vzájemně kombinovatelné.
 4. Konečná cena je uvedena v objednávkovém formuláři těsně před odesláním objednávky, je uvedena včetně DPH, případně všech ostatních daní a poplatků (balné, poštovné), které musí spotřebitel pro získání výrobku nebo služby zaplatit. Tuto cenu není možné prodávajícím jednostranně měnit.
 5. Procentuální sleva uvedená u produktu je vypočítaná z původní ceny produktu. Původní cena produktu je cena, která byla platná při uvedení produktu na trh.
 6. Zákazník má možnost získat informaci o nejnižší ceně produktu, která byla platná za posledních 30 dní (včetně aktuálního dne), kliknutím na informaci (i) vedle původní ceny produktu.
 7. Nejnižší cena za posledních 30 dnů je nejnižší cena, za kterou se produkt prodával v průběhu posledních 30 dní od dnešního dne (kromě aktuální ceny). V případě, že se produkt prodával v uvedeném období za stejnou cenu, je nejnižší cena za posledních 30 dní aktuální cena.

   

 

V. Dodací podmínky

 1. Zboží, které je na skladě, je většinou expedováno následující pracovní den.
 2. Zboží, které na skladě není, je vždy označeno pojmem „Dočasně nedostupné“.
 3. Obvyklé doručení objednávky je do 30 dní, avšak ve výjimečných situacích se může lhůta doručení prodloužit, za což se předem omlouváme. Pokud objednané zboží nebo část zboží z objednávky nelze dodat ve výše uvedené lhůtě, budeme vás o této situaci informovat v co možná nejkratší době a sdělíme vám předpokládaný termín dodání zboží nebo navrhneme dodání náhradního zboží. Pokud se nám zboží nepodaří zajistit ani v dodatečné lhůtě, máte právo od smlouvy odstoupit a v případě úhrady kupní ceny nebo její části vám budou finanční prostředky vráceny do 14 dnů na Vámi určený bankovní účet.
 4. Objednávky vyřizujeme průběžně každý pracovní den.

 

VI. Místo a způsob dodání

 1. Závazek dodat zboží je splněn odevzdáním zboží zákazníkovi, resp. oprávněné osobě uvedené v objednávce. Zboží zasíláme formou dopisu/balíku nebo dopisové / balíkové dobírky, případně kurýrem za příplatek. K dodací lhůtě je proto potřeba připočítat běžně 1-3 pracovní dny, které trvá doručení titulu k vám Českou poštou, případně 1 pracovní den pro doručení kurýrní službou.
 2. Zboží si můžete vyzvednout v Zásilkovně – osobní odběr.
 3. O tom, že vaše objednávka byla odevzdána přepravci, vás budeme informovat e-mailem. Pokud vám zboží nebylo doručeno ani do 7 dní po obdržení tohoto e-mailu, kontaktujte prosím příslušného dopravce i nás. Bližší informace o vašem balíku a možných důvodech nedoručení vám po prověření následně poskytneme e-mailem. Pokud máte u nás zřízený uživatelský účet, můžete si aktuální stav vyřizování vaší objednávky kdykoliv zkontrolovat v sekci Moje objednávky.
 4. Zákazník je povinen převzít zboží v dohodnutém místě a čase osobně, nebo zajistit jeho převzetí. Převzetí zboží zákazník písemně potvrdí v dodacím listu, který je v případě platby na dobírku zároveň dokladem o zaplacení zboží. Po zaplacení sumy za objednávku obdrží zákazník na e-mailovou adresu účetní doklad (faktura), který zároveň slouží jako záruční list.
 5. Závazek dodat zboží se považuje za splněný i v případě, pokud zákazník nepřevezme zboží v dohodnutém čase na dohodnutém místě, resp. odmítne zboží převzít. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme a zboží se nám vrátí zpět, máme právo od kupní smlouvy odstoupit a od zákazníka požadovat náhradu nákladů spojených s vrácením zboží (prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku), ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky – poštovné související se zpětným zasláním zboží). Opětovné doručení zásilky není možné. Prodávající má právo i neuplatnit právo na náhradu škody nebo toto právo uplatnit jen z části.
 6. Nezodpovídáme za zpožděnou dodávku zboží zaviněnou nesprávně uvedenou adresou příjemce. Zákazník nabývá vlastnického práva ke zboží jeho převzetím v místě dodání. Převzetím zboží přechází na zákazníka také nebezpečí náhodné zkázy a náhodného zhoršení.
 7. Při převzetí zásilky je zákazník oprávněn zkontrolovat zásilku, jestli není poškozený obal zásilky (mechanické poškození způsobené přepravou) a jestli je zboží bez vad. V případě viditelného poškození zásilky nebo zboží je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít. V případě, že je zásilka porušená, kupující zboží nepřevezme a sepíše s doručovací společností protokol.

 

VII.  Způsob platby, poštovné a jiné poplatky

1. Kupní cenu kupující zaplatí prodávajícímu:
a) platební kartou
b) dobírkou
c) bankovním převodem na číslo účtu: 2532880108/2600

Kompletní informace o možnostech platby si můžete prohlédnout zde.

2. Kupující může využít slevový kupón, jehož uplatnění poskytne kupujícímu příslušnou slevu. Slevový kupón je možné použít jen jedenkrát. Slevový kupón není možné vyměnit za hotovost.

3. K uvedeným cenám zboží připočítáváme podle způsobu a adresy dodání následně poštovné. Kompletní podmínky poštovného si můžete prohlédnout zde.

4. Dárkovou poukázku je možné jednorázově použít na nákup zboží v internetovém obchodě www.dedoles.cz do data uvedeného jako platnost (platí do).

5. Kód uvedený na poukázce je potřeba zadat při vytváření objednávky do sekce „Slevový kupón / Dárkový poukaz“ do kolonky zadejte číslo poukázky.

6. Hodnota poukázky je uvedena na každé poukázce jako suma včetně DPH.

7. Pokud je celková suma objednávky/nákupu:
a) vyšší než hodnota poukázky, zákazník doplatí pouze zbytek sumy;
 b) nižší než hodnota poukázky, zbytek hodnoty bez náhrady propadá (poukázku je možné použít jen v jedné objednávce).

8. V jedné objednávce je možné použít maximálně jednu dárkovou poukázku.

9. Dárkovou poukázku není možné vyměnit za hotovost.

10. Dárkový poukaz je platný jen v zemi zakoupení.

11. V případě vrácení zboží uhrazeného dárkovou poukázkou je suma tohoto zboží vrácena prostřednictvím nové poukázky v hodnotě vráceného zboží.

12. K uvedeným cenám zboží připočítáváme podle způsobu a adresy dodání následně poštovné. Kompletní podmínky poštovného si můžete prohlédnout zde.

13. Kupující si může zvolit následující doplňkové služby ("jiné poplatky"):

 1. "Prioritní vychystávání objednávky"
 2. „Ekologické balení“
 3. "Prodloužení lhůty pro vrácení"
 4. "Bezpečné doručení"


14. Je-li celková částka produktů v košíku při vytváření objednávky nižší než 350 Kč, k výsledné částce po součtu cen zboží prodávající připočítává manipulační poplatek, jehož výše je 49 Kč.

 

 

VIII. Dedoles drobné

 1. Při objednávce na www.dedoles.cz můžete před jejím potvrzením zvážit, jestli chcete celkovou sumu vaší objednávky zaokrouhlit a celým tímto rozdílem přispět na projekty, které podporují výsadbu stromů, ochranu životního prostředí, sociálně slabší a znevýhodněné lidi. Pokud se tak rozhodnete, tento rozdíl, kterému říkáme „Dedoles drobné“, pošleme v plné výši na konto příslušného občanského sdružení. Dedoles drobné většinou posíláme na účet občanského sdružení v jedné sumě jednou měsíčně. Na vaší faktuře bude Dedoles drobné uvedeno jako samostatná položka. Dovolujeme si vás upozornit, že v případě, že jste vaši objednávku zaplatili předem nebo už přebrali a zaplatili (ať už při osobním odběru nebo na dobírku) a objednávku se následně rozhodnete vrátit se žádostí o vrácení peněz, sumu Dedoles drobných standardně nevracíme, protože je už převedena na účet občanského sdružení. Podrobné podmínky Dedoles drobného si můžete prohlédnout zde.

 

IX. Záruční doba

 1. Na veškeré prodávané zboží je poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců. V případě použitého zboží a zboží z bazaru nejméně 12 měsíců. Doba začíná plynout od převzetí věci kupujícím.
 2. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném uvedena lhůta k použití, záruční doba neskončí před uplynutím této lhůty.
 3. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí namísto záručního listu vydat doklad o koupi.
 4. Záruční list obsahuje označení prodávajícího (jméno a příjmení, obchodní jméno nebo název prodávajícího, jeho sídlo nebo místo podnikání), obsah záruky, její rozsah a podmínky, délku záruční doby a údaje potřebné k uplatnění záruky. Pokud záruční list neobsahuje všechny náležitosti, nezpůsobuje to neplatnost záruky.
 5. Vyhlášením v záručním listě vydaném kupujícímu nebo v reklamě může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah zákonné záruky, podmínky a rozsah této záruky určí prodávající v záručním listu.
 6. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.
 7. Na dárky, které obdržíte zdarma, nebo výhry ze soutěží se záruka nevztahuje.
 8. Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká i:
  a) nepředložením kompletního zboží včetně příslušenství,
   b) neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
   c) uplynutím záruční doby zboží,
   d) neodbornou a nešetrnou manipulací nebo zanedbáním péče o zboží,
   e) mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícími.
 9. Za vadu není možné považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení či nesprávného používání nebo nesprávného zásahu, zejména:
  a) vada vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení nebo nesprávného používání či nedostatečného nebo nevhodného ošetření,
  b) vada vznikla v důsledku přirozených změn materiálů, ze kterých je zboží vyrobeno,
  c) vada vznikla v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

 

X. Stornování objednávky

 1. Pokud si přejete zrušit vaši objednávku, která ještě nebyla vyřízena, co nejdříve nás prosím kontaktujte a uveďte číslo vaší objednávky. Pokud byla vaše objednávka již zaplacena, peníze vám vrátíme nejpozději do 14 dní na účet, ze kterého jste zaplatil/a. V případě platby kartou (VISA, MasterCard) se může tato doba prodloužit kvůli postupu v bance při vracení peněz z plateb kartou.
 2. Zároveň si vyhrazujeme právo stornovat vaši objednávku na zboží, pokud vám jej nebudeme schopni dodat z důvodu nedostupnosti (vyprodání zásob nebo stažení z nabídky) nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí nejsme schopni dodat zboží v dohodnuté lhůtě nebo ceně, a/nebo zabezpečení zboží by nám způsobilo nepřiměřené těžkosti a nepřiměřené výdaje v poměru k hodnotě objednaného zboží, dokud se s vámi nedohodneme na náhradním plnění. O stornování objednávky vás budeme bezodkladně informovat telefonicky nebo e-mailem. V případě úhrady kupní ceny nebo její části vám budou finanční prostředky vráceny do 14 dní na účet, ze kterého jste zaplatili, pokud se nedohodneme jinak.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku i v případě, pokud kupující opakovaně použije slevový kupón.
 4. V případě, že do stanovené lhůty kupující nezaplatí sumu za objednávku, prodávající nezaplacenou objednávku stornuje.

 

XI. Výměna, vrácení, reklamace

 1. Kupující má právo na výměnu, vrácení a reklamaci zboží.
 2. Pro výměnu, vrácení a reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím našeho internetového obchodu používá kupující webový formulář pro výměnu/vrácení/reklamaci objednávky (dále jen "reklamační asistent"). Při vyplňování reklamačního asistenta bude kupujícímu nabídnut způsob výměny/vrácení/reklamace podle kategorie zboží. Kupující pak postupuje podle pokynů v rozhraní reklamačního asistenta. Reklamační asistent poskytne kupujícímu veškeré informace potřebné k vyřízení příslušné výměny/vrácení/reklamace (žádosti). Poté, co kupující vyplní reklamačního asistenta, prodávající potvrdí přijetí žádosti e-mailem.
 3. Prodávající odpovídá za prokázané výrobní vady zboží. Kupující má právo na vrácení zboží prostřednictvím reklamačního asistenta na našich webových stránkách Výměna, vrácení a reklamace | Dedoles. Uplatněním práva kupujícího na vrácení/reklamaci zboží prostřednictvím reklamačního asistenta se prodávající zavazuje po obdržení této žádosti zaslat kupujícímu e-mailem potvrzení o přijetí. Kupující je rovněž informován e-mailem o následném vyřízení své žádosti. Vrácení zboží/reklamace jsou vždy řešeny vrácením finančních prostředků za zboží na bankovní účet kupujícího v zákonné lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uplatnění žádosti, o čemž je kupující předem informován při vyplňování reklamačního asistenta. Pokud k převzetí předmětu vrácení/reklamace prodávajícím dojde v den pozdější než v den, kdy bylo vrácení/reklamace podáno, počínají lhůty pro vyřízení vrácení/reklamace podle tohoto odstavce běžet ode dne převzetí předmětu vrácení/reklamace prodávajícím, nejpozději však od okamžiku, kdy prodávající znemožní převzetí předmětu vrácení/reklamace prodávajícím.
 4. V případě nevyhovující/nesprávné velikosti zboží má kupující právo na výměnu velikosti objednaného zboží. Žádost o výměnu zboží podává kupující prostřednictvím reklamačního asistenta. Po obdržení této žádosti se prodávající zavazuje zaslat kupujícímu e-mailové potvrzení o jejím přijetí.  Kupující je rovněž informován e-mailem o následném vyřízení jeho žádosti a o zaslání nového zboží v požadované velikosti. Prodávající se zavazuje vyhovět žádosti kupujícího o výměnu velikosti zboží, pokud je požadovaná velikost zboží k dispozici. Náhradní zboží v požadované velikosti bude obvykle odesláno do třiceti (30) dnů od data přijetí zboží v nevyhovující/nesprávné velikosti.
 5. V případě výměny a vrácení zboží musí zboží splňovat kritéria (zboží nebylo prané, nošené a nejeví známky používání), na která je kupující upozorněn při vyplňování Reklamačního asistenta, se kterým souhlasí.
 6. Způsob vyřízení reklamace identifikované systémem v rozhraní reklamačního asistenta na našich webových stránkách je kupujícímu sdělen přímo při jejím vyplnění, ve složitých případech nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména je-li požadováno složité technické posouzení stavu zboží, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned; v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později, vyřízení však nesmí trvat déle než třicet (30) dnů ode dne uplatnění reklamace. Dojde-li k převzetí předmětu reklamace prodávajícím v den pozdější, než je den uplatnění reklamace, počínají lhůty pro vyřízení reklamace podle tohoto odstavce běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím; nejpozději však od okamžiku, kdy prodávající znemožní  převzetí předmětu reklamace.
 7. Doba od uplatnění práva ze zodpovědnosti za vady až do doby ukončení reklamačního řízení (odevzdání opraveného výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodnění zamítnutí) se do záruční doby nepočítá. V případě výměny věci za novou začíná plynout nová záruční doba od jejího převzetí.
 8. Při uplatnění reklamace spotřebitelem během prvních 12 měsíců od koupě může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě písemného odborného posudku; bez ohledu na výsledek odborného posudku není možné od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborný posudek, ani jiné náklady související s odborným posudkem.
 9. Při uplatnění reklamace spotřebitelem po 12 měsících od koupě, když ji prodávající zamítl, je prodávající povinen v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek k odbornému posudku. Pokud je výrobek zaslán k odbornému posudku určené osobě, náklady na odborný posudek, ale i všechny ostatní s tím spojené účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posudku. Pokud spotřebitel odborným posudkem prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu. Během provádění odborného posudku záruční doba neplyne. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dní ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborný posudek, ale i všechny s tím spojené účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
 10. O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení e-mailem a zároveň mu bude prostřednictvím e-mailu, resp. doporučenou poštou, doručen reklamační protokol (doklad o vyřízení reklamace). Doklad o vyřízení reklamace se nemusí doručovat, pokud má spotřebitel možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

11. V případě uplatnění reklamace spotřebitel informuje prodávajícího vyplněním online formuláře na výměnu, vrácení a reklamaci zboží a zašle zboží zabalené do obalu vyhovujícího přepravě spolu s vytištěným shrnutím reklamace. Pokud kupující nemá možnost vytisknout si shrnutí reklamace, je povinen vložit do balíku identifikační údaj ve formě čísla objednávky. V případě vrácení nebo reklamace, může kupující vrátit zboží přes jakoukoliv pobočku Zásilkovny na náklady prodávajícího. 

Na balík není nutné vypisovat adresu, stačí přijít do kterékoliv pobočky Zásilkovny a personálu uvést kód 98678134 a jméno, na které byla objednávka vytvořena. Následně personál vytiskne štítek pro vrácení, nalepí jej na balíček a zašle zpět prodávajícímu. Nejbližší pobočku Zásilkovny si může Kupujíci vyhledat zde: imageSeznam výdejních a podacích míst Zásilkovny včetně Z-BOXů - Zasilkovna.cz

 
e-mail: ahoj@dedoles.cz telefon: +420 210 326 677
 
12. Kupující má právo na úhradu nezbytných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Pokud spotřebitel není spokojený se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dní ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.

13. Alternativního řešení sporů může využít jen spotřebitel (fyzická osoba), který při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká jen sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, jehož hodnota přesahuje 20 eur, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku.

14. Kupující, který je spotřebitelem, se může za účelem mimosoudního řešení sporu obrátit na Českou obchodní inspekci zřízenou zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a to v souladu s § 20d až § 20m zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace spotřebitel nalezne na internetové adrese http://www.coi.cz. Platforma na řešení on-line sporů se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

15. Spotřebitel může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu k řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

16. Příslušným subjektem k alternativnímu řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím Dedoles, s. r. o., je Slovenská obchodní inspekce:

Inspektorát SOI se sídlem v Trnavě pro Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
tel: +421 33 551 26 89
e-mail: tt@soi.sk

nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je k dispozici na stránce http://www.mhsr.sk).

XII. Odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v souladu s § 7 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostor prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. V případě, že v rámci jedné objednávky bylo zboží dodáno odděleně, lhůta na odstoupení plyne okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední.
 2. Pokud je předmětem kupní smlouvy dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, ruší se tím i každá případná doplňková smlouva s ní související.
 3. V souladu s ust. §517 ods. 1 Občanského zákoníku může zákazník uplatnit odstoupení i jen ve vztahu k části předmětu smlouvy (pokud předmětem smlouvy, resp. závazné objednávky, bylo dodání několika kusů zboží), a v takovém případě se smlouva ruší jen v této části.
 4. Spotřebitel je povinen, pokud toho práva chce využít, doručit písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně nejpozději poslední den určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení odevzdat poštovní přepravě nejpozději poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy, od které odstupuje, společně s veškerou dokumentací – např. kopií faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena společně se zbožím, nejpozději však do 14 dní ode dne odstoupení.
 5. Doporučujeme kupujícím, aby zboží zasílali doporučeně jako pojištěnou zásilku.
 6. Odstoupení od smlouvy musí kupující provést vyplněním online formuláře pro výměnu, vrácení a reklamaci zboží, a to způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. Pokud kupující nemá možnost vytisknout si shrnutí požadavku, je povinen vložit do balíku ke zboží na vrácení identifikační údaj ve formě čísla objednávky.
 7. Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované k vyřízení požadavku, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění, zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu kupujícího.
 8. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.
 9. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Sb., ale i náklady prokazatelně vynaložené na objednání zboží do 14 dní ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve, než je mu doručeno zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě, když prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne sám. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy má spotřebitel právo na vrácení nákladů za nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.
 10. V souladu s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Sb. zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
   – prodej zboží zhotoveného podle specifických požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného konkrétně pro jednoho spotřebitele.
 11. Spotřebitel nese odpovědnost za jakékoliv snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný ke zjištění funkčnosti a vlastností zboží.
 12. V případě uplatnění výměny zboží (změna velikosti) ze strany spotřebitele, spotřebitel vyplní online formulář k výměně, vrácení a reklamaci zboží a zašle zboží zabalené do obalu vyhovujícího přepravě spolu s vytištěným shrnutím požadavku, který si stáhne po potvrzení online formuláře. Pokud kupující nemá možnost vytisknout si shrnutí reklamace, je povinen vložit do balíku identifikační údaj ve formě čísla objednávky. V případě vrácení nebo reklamace, může kupující vrátit zboží přes jakoukoliv pobočku Zásilkovny na náklady prodávajícího. 

  Na balík není nutné vypisovat adresu, stačí přijít do kterékoliv pobočky Zásilkovny a personálu uvést kód 98678134 a jméno, na které byla objednávka vytvořena. Následně personál vytiskne štítek pro vrácení, nalepí jej na balíček a zašle zpět prodávajícímu. Nejbližší pobočku Zásilkovny si může Kupujíci vyhledat zde: Seznam výdejních a podacích míst Zásilkovny včetně Z-BOXů - Zasilkovna.cz

   
  e-mail: ahoj@dedoles.cz telefon: +420 210 326 677
   
  Po převzetí zboží prodávajícím provede prodávající výměnu zboží ve lhůtě 30 dní ode dne přijetí zboží.

 

XIII. Ochrana osobních údajů

 1. Bližší informace a přesné podmínky o osobních údajích, jejich zpracovávání a ochraně najdete na adrese: https://www.dedoles.cz/vse-o-nakupu-4/zpracovani-osobnich-udaju

 

XIV. Obchodní informace o produktech a různých akcích

 1. Při registraci resp. vytvoření objednávky si kupující může vybrat, jestli chce od prodávajícího dostávat pravidelné informace o produktech a různých novinkách e-mailem, SMS, notifikacemi, případně jinou formou. Možnost zasílat obchodní podmínky si kupující může zvolit také individuálně na stránce zadáním své e-mailové adresy, případně kliknutím na odkaz v rámci e-mailu, který obdržel od prodávajícího. Frekvenci newsletterů a formu informací si můžete nastavit a kdykoliv upravit na svém uživatelském profilu. Ze zasílání newsletteru se kupující může samozřejmě kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu přímo v těchto e-mailových zprávách, odpovědnou SMS nebo zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních oznámení na e-mailovou adresu: gdpr@dedoles.sk. Z odběru newsletterů se můžete také jednoduše a kdykoli odhlásit ve svém uživatelském profilu.

  Prodávající informuje e-mailem kupujícího i o vyřizování jeho objednávky, dostupnosti a nedostupnosti produktů. Všem zaregistrovaným zákazníkům může prodávající nepravidelně (maximálně několikrát ročně) zasílat důležité informace, které souvisí s provozem internetového obchodu prodávajícího a využíváním uživatelského konta.  

  Podrobnější informace naleznete také na stránce https://www.dedoles.cz/vse-o-nakupu-4/zpracovani-osobnich-udaju

XV. Závěrečná ustanovení

 1. Všechna dojednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem Slovenské republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, strany se dohodly, že vztah se řídí právem Slovenské republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z všeobecných závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázaný žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafiky, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užívat programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivovaná prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předcházejícího znění obchodních podmínek.
 7. Dozor nad dodržováním povinnosti prodávajících vůči spotřebiteli je Slovenská obchodní inspekce, konkrétní pracoviště:

  Inspektorát SOI
  se sídlem v Trnavě pro Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
   
  tel.: +421 33 551 26 89
  e-mail: tt@soi.sk
  http://www.soi.sk
  http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 8. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.dedoles.cz v den odeslání objednávky kupujícím, který je bezvýhradně přijímá, což také potvrdí aktivním zatrhnutím při potvrzení objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek. Na uzavřené objednávky se však vztahuje znění platné v čase provedení objednávky.
 9. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 20. 11. 2023 a ruší předcházející znění všeobecných obchodních podmínek.