Ponožková výzva 2021

V roce 2021 jsme kampaní Ponožková výzva poukázali na oblasti, kde mají lidi s Downovým syndromem a jejich rodiny největší problémy:

  •  Při oznámení diagnózy před nebo po narození dítěte s Downovým syndromem.
  •  Při přijetí děťátka s Downovým syndromem do rodiny.
  •  Při přijetí člověka s Downovým syndromem do společnosti.
  •  Při přijímání dětí s Downovým syndromem do mateřské, základní, střední školy nebo učiliště.
  •  Při přijetí dospělého člověka s Downovým syndromem do zaměstnání.
  •  Při přijetí stáří a dožívání lidí s Downovým syndromem.

Naším cílem bylo, aby lidi odstranili bariéry a předsudky a začlenili lidi s Downovým syndromem do běžné společnosti.

Dedoles podpořil finanční sumou 25 552,90 € organizace Down Syndrome International, European Down Syndrome Association, Společnost Downova syndromu na Slovensku a DownSyndrom CZ.

Materiální pomoc ve formě 300 párů veselých ponožek jsme poskytli 11 organizacím podporujícím lidi s Downovým syndromem.