Pomoc jižní Moravě

Klimatická změna s sebou přináší kalamity, na které se nedá připravit. Jednou z nich bylo i ničivé tornádo, které v červnu 2021 přeběhlo oblastí Břeclavska a Hodonínska na jižní Moravě. Tornádo bralo životy, ničilo obydlí, ale i stromy, keře a úrodu na polích.

Aby bylo možné vrátit obyvatelům jejich zahrádky, cyklistické cesty a aleje, hospodářství a zvířatům remízky a větrolamy, včelám a motýlům louky, je potřeba dlouhodobá obnova tohoto regionu.

My v Dedoles jsme se rozhodli podpořit iniciativu Nadace Partnerství Pomoc pro Moravu sumou 500 tisíc českých korun, jejímž cílem je vysadit nové stromy do okolních obcí a krajiny a ošetřit ty, které počiny tornáda přežily, vysadit aleje, větrolamy, podpořit vznik nových zahrad, obnovit remízky v zasažených oblastech.

Víc informací o projektu

Grantový program 1

Grantový program 2