Dedoles sází les 2020


Lesy jsou nesmírně důležité ve snaze zpomalit klimatickou změnu, která je způsobená vysokou koncentrací CO2 v atmosféře. Dospělý strom dokáže za jeden rok „vytáhnout“ až 22 kg CO2 z atmosféry.


Proto Dedoles podporuje ochranu a výsadbu lesů.  

Vy nám s tím pomáháte, za to vám děkujeme!


Tento rok jsme podpořili

Projekt výsadby 28 000 původních druhů stromů v oblasti lužních lesů povodí řeky Dunaj ve spolupráci s občanským sdružením BROZ a Pisztráng Kör.LUŽNÍ LES A JEHO VÝZNAM PŘI ZACHYTÁVÁNÍ CO2

Lužní lesy, lesy v nížinách v okolí řek, mají díky říční dynamice o mnoho větší produktivitu a vyšší schopnost zachytávání a ukládání CO2. Ve vegetaci a půdě mají lužní lesy 2-krát vyšší zásoby uhlíku než lesy ve vyšších nadmořských výškách. Díky pravidelným záplavám se půda v lužních lesích neustále obnovuje, což z nich dělá doslova vysavače CO2 – hektar lužního lesa drží až 354 tun CO2.


PROJEKTOVÉ ÚZEMÍ: VNITROZEMSKÁ DELTA DUNAJE

Dunajské lužní lesy jsou jedním z nejbohatších ekosystémů. Je v nich zastoupeno velké množství biodiverzity. V minulosti představovala Vnitrozemská delta Dunaje jeden z největších a nejrozmanitějších komplexů mokřadů ve střední Evropě. Rozsáhlé části tohoto území byly negativně ovlivněny v důsledku regulačních zásahů do toku řeky, výstavby vodních děl a špatného lesního hospodaření. To způsobilo i úbytek populací typických druhů ptáků, ale i množství ryb a obojživelníků.VÝSADBA PŮVODNÍCH DRUHŮ DŘEVIN V DUNAJSKÝCH LUŽNÍCH LESÍCH

Výsadba původních druhů stromů v lužní krajině má obrovský význam, zejména z důvodu, že lužní lesy v okolí Dunaje byly a jsou změněné lesním hospodařením. Během takovýchto lesnických zásahů byly vysázeny zejména nepůvodní rychle rostoucí klony topolů.

Původní druhy topolů mají mnohem vyšší schopnost přirozeně omlazovat, dosahují vyššího věku, takže ve starším věku si v nich ptáci (kteří hnízdí v dutinách) mohou vytvářet dutiny, a tak vzniká vhodný biotop pro tyto živočichy. Charakteristickými druhy tohoto typu lesa jsou zejména topoly a vrby, vysazují se i duby a plané jabloně a hrušky.Opatření související s koronavirem nám tento podzim nedovolila zúčastnit se sázení i aktivně. Doufáme, že se nám to podaří na jaře, kdy při výsadbě stromů pomohou i naši kolegové. 😊


Víc informací najdete TADY