Srdce pro děti – podpora inkluzivního vzdělávání

Podpora lidské jedinečnosti a inkluze jsou hodnoty, které v Dedoles dlouhodobě vyznáváme. Je důležité, aby všechny děti bez rozdílu měly rovný přístup ke vzdělání a zajistily si tak lepší budoucnost. Proto jsme podpořili projekt Srdce pro děti, který se věnuje inkluzivnímu vzdělávání dětí se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Díky našemu finančnímu příspěvku ve výši 50 000 EUR jsme mohli podpořit 11 projektů zaměřených na vzdělávání asistentů pedagoga s cílem zvýšit jejich kompetence v oblasti inkluzivního přístupu ke vzdělávání.

Přehled 11 podpořených projektů najdete ZDE.

V mnoha školách chybí inkluzivní vzdělávání. Školy mají zároveň omezené možnosti pořádat kurzy "šité na míru" pro asistenty pedagoga. Proto byly vybrány organizace, které mohou školám pomoci zvýšit odbornost asistentů pedagoga v oblasti inkluzivního vzdělávání.

Školení a podpora asistentů zvýší jejich odbornost a profesionalitu. To jsou důležité předpoklady, které náročná práce asistenta vyžaduje. Díky praktickému poradenství budou umět porozumět zdravotním potížím dětí nebo formám jejich sociálního znevýhodnění. Rodiny v nich najdou oporu, trochu psychologa a trochu terapeuta nebo sociálního pedagoga. A co je nejdůležitější, budou moci pomoci dětem začlenit se do kolektivu.