Budoucnost JINAK

Budoucnost JINAK je mimoškolní program pro mladé lidi ve věku 11 až 15 let. Reaguje na nerovnosti v přístupu dětí ke vzdělání. Slovensko je jednou ze zemí, kde je patrný silný vliv socioekonomického zázemí, z něhož děti/studenti pocházejí, na jejich školní výsledky.

Projekt zahrnuje vytvoření inovativních klubů, které žákům základních škol nabízejí tříletý kvalitní program pro rozvoj podnikatelských, digitálních a měkkých dovedností.

Cílem programu je, aby si mladí lidé všímali svého okolí, přemýšleli o světě jinak a řešili problémy, které vidí kolem sebe. Podporuje mladé lidi ke spolupráci na společném projektu pro komunitu, týmovému řešení problémů a sociálním inovacím, na kterých účastníci pracují. Dává jim šanci na lepší budoucnost.

Vzdělávací obsah programu se zaměřuje na klíčové dovednosti potřebné pro 21. století, motivuje a rozvíjí potenciál účastníků.  K tomuto cíli směřuje jedinečně koncipovaný učební plán programu. Program poskytuje dětem bezpečné a inkluzivní prostředí (zajištění stravy, delší otevírací doba, pomoc komunitního pracovníka a mentorů) bez ohledu na etnickou příslušnost nebo příslušnost k jiné menšinové skupině.

Proto jsme se rozhodli tento program podpořit. 😊

Více zde: www.nadaciapontis.sk/projekty/buducnost-inak/