Dedoles sadi les 2019

Minulý rok se nám během jednoho týdne podařilo vysbírat částku 26 000 Kč, díky které jsme zasadili až 1000 stromů. Mnozí se nás ptali, zda by mohly podpořit tuto aktivitu i během roku a my jsme přemýšleli jak. Nyní můžete díky Dedolesným drobným podpořit výsadbu stromů při každém vašem nákupu.

Do kampaně se můžete zapojit s každou vaší objednávkou u nás. Výsadby stromů budou uskutečňovat pravidelně a těchto aktivitách budeme informovat přes newsletter a sociální média.


A proč právě stromy?

  • Každý strom ročně vyprodukuje průměrně 100 kg kyslíku
  • Člověk spotřebuje přibližně 740 Kg kyslíku ročně, které se rovnají zhruba sedmi nebo osmi stromům.
  • Stromy snižují teplotu během letních vysokých teplot až o 5-9°C
  • Zabezpečují rozmanitost a bohatost forem života (prostor pro různé druhy rostlin a živočichů).
  • Onemocnění zaměstnanců v kancelářích bez výhledu na přírodu je průměrně o 23% vyšší jako u zaměstnanců s výhledem na zeleň?
  • Lidé obklopeni zelení potřebují kratší čas na regeneraci svých sil?
  • Zeleň má také pozitivní vliv na eliminaci negativních emocí jako jsou např. hněv, podrážděnost, vnitřní napětí, agresivita, apod.?